Dansvereniging All For You

Algemene Informatie

 

Introductie

Deze informatie pagina is bedoeld om leden, ouders/verzorgers van leden, dansdocenten en andere betrokkenen wegwijs te maken binnen onze vereniging. Er staat informatie in over de vereniging in het algemeen, richtlijnen, contributie en gedragsregels die we willen nastreven. 

 

1. Onze vereniging

1.1. Algemeen

All for You is een actieve en gezellige dansvereniging in Melderslo. Onze leden komen uit de gemeente Horst aan de Maas en soms ook daar buiten. Bij ons is iedereen van harte welkom.

Plezier hebben in dansen is binnen All for You het belangrijkste. Dat willen we uitstralen binnen onze danslessen, maar zeker ook tijdens onze jaarlijkse show, waar we als vereniging het tweede deel van het seizoen naar toe leven. Naast plezier staat “samen doen” hoog in het vaandel. Als groep dansers samen een dans instuderen, rekening houdend met elkaar. En als vereniging samen met ouders ondersteuning bieden aan de diverse activiteiten voor onze leden. Ons motto is dan ook: “met elkaar krijgen we het voor elkaar”.

We bieden diverse stijlen dans, zoals streetdance, hip hop en breakdance. We dansen op verschillende muziek soorten en hebben een afwisselend programma.

 

1.2. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Voorzitter: Nicole Banens

- Secretaris: Petra Matheij

- Penningmeester: Joyce Driessen

- Bestuurslid: Kim Erprath- van Heijster

- Bestuurslid: Anette Heldens

Dansdocenten via dansschool Fresh: Daphne Maas (streetdance - hiphop) Sam & Samco (breakdance)

Wil je met een van de bestuursleden of dansdocenten in contact treden ga dan naar de contactpagina.

Indien er interesse bestaat om bij het bestuur te komen staan we daar altijd voor open, we kunnen alle inzet waarderen!

 

1.3. Contact en informatievoorziening

Algemene correspondentie met leden/ouders verloopt hoofdzakelijk via email. Ook wordt per dansgroep een groepsapp aangemaakt om snel last minute informatie te kunnen versturen. Algemene informatie is te vinden op onze website www.allforyoudance.nl. Op Facebook zullen regelmatig actualiteiten rondom de vereniging gedeeld worden.

Contactpersoon voor de vereniging is Petra Matheij, secretaris (zie contactpagina). Dansles gerelateerde zaken lopen via de dansdocent, voor alledaagse zaken zoals afmelden is er per dansgroep een "Whatsapp" groep.

Minimaal één keer per jaar wordt een oudervergadering belegd door het bestuur, waarin het financieel jaarverslag wordt besproken. Tijdens deze vergadering kunnen ook andere onderwerpen besproken worden zoals de dansshow, activiteiten, optredens, etc. De inbreng en reacties van ouders tijdens deze vergadering wordt door het bestuur als erg belangrijk ervaren. 

 

2. Lidmaatschap

2.1. Aanmelden lid

Er zijn 2 instroommomenten per seizoen. Er zijn dan 3 proeflessen waaraan uw zoon/dochter kan deelnemen. De data hiervoor worden vermeld de activiteiten agenda. Indien u uw zoon/dochter na 3 proeflessen wilt inschrijven voor de vereniging ontvangt u van de secretaris een inschrijfformulier. Wilt u zoon/dochter meedoen met de proeflessen, dan kunt u contact opnemen met Petra Matheij, secretaris via info@allforyoudance.nl U hoort dan ook in welke groep uw zoon/dochter de proeflessen kan volgen.

 

2.2. Afmelden lid

Als uw zoon/dochter stopt met dansen verzoeken wij u dit uiterlijk één week na de jaarlijkse show door te geven via info@allforyoudance.nl of schriftelijk op het adres van de secretaris. Als wij tijdig op de hoogte zijn van afmeldingen kunnen wij hiermee rekening houden met de indeling van groepen voor het nieuwe seizoen.

 

2.3. Contributie

 

Heel seizoen vanaf september 2018

Vanaf 2e instroommoment februari 2019

Streetdance en hip hop

€ 95,-

€ 57,50

Breakdance

€ 120,-

€ 72,50

Volwassenen

€ 120,-

€ 72,50

U ontvangt één maal per seizoen een factuur per email.

 

3. Algemene richtlijnen

3.1. Dansgroepen en lestijden

De dansgroepen worden zoveel als mogelijk samen gesteld op basis van leeftijd en ervaring. De groepsgrootte ligt op ongeveer 10 dansers voor streetdance en hip hop. Voor breakdance is dit ongeveer 15 dansers.

Voor nieuwe, jonge instromers werken we met instroomgroepen. Dit betekent dat nieuwe, jonge leden een nieuwe groep vormen. Zo blijven de aantallen in de bestaande groepen gelijk en krijgen kinderen allemaal evenveel aandacht.

De lessen duren 60 minuten. We verzoeken iedereen op tijd aanwezig te zijn zodat we op tijd kunnen starten en eindigen. Naar behoefte wordt tijdens de les een pauze ingelast.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Zie activiteiten kalender.

Bij afwezigheid van een dansdocent proberen we vervanging te regelen of de les te verzetten. Als dat niet lukt of indien sprake is van overmacht zijn we genoodzaakt een dansles te annuleren. U wordt hierover uiteraard geïnformeerd.

 

3.2. Danskleding

Tijdens de les wordt sportkleding gedragen (om gemakkelijk in te bewegen) en sportschoenen voor binnen gebruik. Lange haren worden in een staart of met speldjes vastgemaakt. 

 

3.3. Gezondheidsproblemen

Mochten er lichamelijke, motorische of mentale aandachtspunten zijn bij uw zoon/dochter die van invloed kunnen zijn op het dansen of de lessen of waarvan wij om een andere reden op de hoogte moeten zijn, dan vragen wij dit dan door te geven aan de dansdocent. 

 

3.4. Afmeldingen lessen

Indien uw zoon/dochter niet naar de les kan komen verzoeken wij dit tijdig door te geven bij de dansdocent via sms of app (bij voorkeur niet telefonisch omdat veel dansdocenten overdag studeren). Wij ervaren het als onze verantwoordelijkheid te controleren of alle kinderen op de dansles zijn, zeker ten aanzien van de jongere kinderen. Indien uw zoon/dochter niet aanwezig is zonder berichtgeving, zullen wij contact met u opnemen.

 

3.5. Gedrag

Dansen doen we samen en met plezier. Het is daarom belangrijk dat we respect hebben voor elkaar, afspraken nakomen en beslissingen van de dansdocent accepteren.

 

3.6. Gebruik accomodaties

We maken voor onze danslessen gebruik van 2 locaties, namelijk de gymzaal van basisschool de Brink en zalen in het MFC. We vinden het belangrijk om respectvol en zorgvuldig met de locatie en zijn eigendommen om te gaan. Zie hieronder enkele specifieke locatieregels:

 

Eten en drinken (beide locaties)

Tijdens de les mag een flesje water mee genomen worden. Andere dranken en etenswaren zijn op school en in de zaal van het MFC niet toegestaan. Om dezelfde reden is trakteren rondom verjaardagen niet toegestaan.


Locatieregels Basisschool de Brink

- Tijdens de lessen zijn de deuren van de school gesloten in verband met onze eigen veiligheid. Indien het voor ouders noodzakelijk is om tijdens de les naar binnen te komen kunt u aanbellen.

- Wij hebben op school alleen toegang tot de gymzaal. Het is dan ook niet toegestaan om door school te lopen/rennen of aan schooleigendommen te komen. Ook de wandtoestellen zijn niet voor gebruik van All For You.

- De eerste en de laatste groep helpen indien nodig mee met het op de plaats terug zetten van toestellen.

 

Locatieregels MFC

- We komen niet op de bühne, tenzij door de dansdocent aangegeven.

- Het MFC wordt door meerdere groepen gelijktijdig gebruikt en het is belangrijk om hiermee rekening te houden. Ren en schreeuw daarom niet door de gangen.

- We gaan op een nette manier om met de materialen van het MFC.

 

Adresgegevens locaties:

- Basisschool de Brink, Rector mulderstraat 6, 5962 AH Melderslo

- MFC de Zwingel, Beemdweg 4, 5962 AT Melderslo

 

4. Foto en video

Op diverse momenten tijdens het dansseizoen worden foto’s en video’s gemaakt van (dans)activiteiten ten behoeve van onze internetsite of locale nieuwsbladen zoals de Kwaker of de Hallo. Van de jaarlijkse dansshow wordt een dvd opgenomen die tegen kostprijs aan de leden wordt aangeboden. Daarnaast worden er op de showdag groepsfoto’s gemaakt die op de internetsite geplaatst worden. Incidenteel zullen ook foto’s geplaatst worden op facebook. We beperken ons hierbij tot sfeerfoto’s. Er zullen dus geen close up foto’s van kinderen op facebook geplaatst worden, het kan echter wel zo zijn dat uw kind herkenbaar is op een foto. Indien u hier bezwaar tegen heeft vragen we u dit op het inschrijfformulier kenbaar te maken. We houden hier dan rekening mee. 

 

5. Activiteiten en nevenactiviteiten leden

5.1. Activiteiten

All ForYou dag

Naast de wekelijkse danslessen wordt aan het begin van het seizoen een All for You dag georganiseerd (voorheen openingsdag). Deze dag staat in het teken van elkaar leren kennen en teambuilding.

Show

Het eind van het dansseizoen sluiten we af met een show, ieder jaar met een ander thema. We proberen zoveel mogelijk te werken in een verhaallijn waarbij dans en soms ook toneel gecombineerd wordt. Incidenteel worden ook door het jaar heen optredens verzorgd.

Oliebollenactie

Om de vereniging laagdrempelig en betaalbaar te houden voor iedereen is het nodig om via acties extra inkomsten te verzamelen. We doen dit de laatste jaren met de in Melderslo bekende oliebollenactie op 30 december. We bakken als vereniging oliebollen en de kinderen verspreiden deze oliebollen in Melderslo. Hulp van ouders is hierbij hard nodig.

 

5.2. Verwachtingen van ouders

Op een tweetal momenten in het jaar is hulp van ouders noodzakelijk. Dat is tijdens de oliebollenactie (denk aan inpakken, rondbrengen, opruimen/schoonmaken etc.) en de jaarlijkse show (kassa, bar, opbouwen, schoonmaken, schminken etc). We vinden het belangrijk dat alle ouders hun steentje bijdragen bij deze activiteiten ofwel op de dag zelf of bij de voorbereiding. Op deze manier kunnen we alle activiteiten binnen de vereniging draaiende houden en blijft het lidmaatschap voor iedereen betaalbaar. Daarnaast is het op deze gezamenlijke momenten vooral heel gezellig. 

 

Ten slotte

Indien er nog vragen onbeantwoord zijn, neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Mocht je tips hebben om de informatievoorziening te verbeteren dan horen wij dit natuurlijk ook graag! ☺